پارچ سری اصفهان
120,000 تومان
دیس گرد سری کرمان
130,000 تومان
صندلی “تکیه”
800,000 تومان1,100,000 تومان
پیش دستی سری شیراز
60,000 تومان170,000 تومان
فرش طرح اصفهان
1,500,000 تومان3,000,000 تومان
تشکچه ساده
90,000 تومان
تشکچه بنددار
80,000 تومان
پنل سقفی روکار
220,000 تومان
پاف
800,000 تومان
طاقچه کتاب
2,000,000 تومان
قاب گلدان
60,000 تومان
میز کار تمام چوب
2,000,000 تومان
میز کار چوب و فلز
3,000,000 تومان
پارچ سری کرمان
120,000 تومان
پارچ سری شیراز
120,000 تومان
قوری سری یزد
100,000 تومان
سرویس فنجان نعلبکی سری یزد
80,000 تومان240,000 تومان
لیوان استوانه ای سری یزد
40,000 تومان220,000 تومان
پارچ سری یزد
120,000 تومان
پیاله سری یزد
35,000 تومان100,000 تومان
کاسه کوچک سری یزد
25,000 تومان140,000 تومان
کاسه متوسط سری یزد
35,000 تومان200,000 تومان
کاسه بزرگ سری یزد
130,000 تومان
دیس گرد سری یزد
130,000 تومان
پیش دستی سری یزد
60,000 تومان170,000 تومان
بشقاب گود سری یزد
45,000 تومان250,000 تومان
بشقاب تخت سری یزد
65,000 تومان365,000 تومان