تخت، مبل، میز و صندلی

صندلی “تکیه”
800,000 تومان1,100,000 تومان
میز کار تمام چوب
2,000,000 تومان
میز کار چوب و فلز
4,000,000 تومان