صندلی “تکیه”
800,000 تومان1,100,000 تومان
تشکچه ساده
120,000 تومان
تشکچه بنددار
100,000 تومان