سری کرمان

دیس گرد سری کرمان
150,000 تومان225,000 تومان
پارچ سری کرمان
100,000 تومان150,000 تومان
قوری سری کرمان
120,000 تومان180,000 تومان
فنجان نعلبکی سری کرمان
50,000 تومان75,000 تومان
لیوان خمره ای سری کرمان
70,000 تومان105,000 تومان
پیاله سری کرمان
25,000 تومان38,000 تومان
کاسه متوسط سری کرمان
60,000 تومان90,000 تومان
کاسه بزرگ سری کرمان
160,000 تومان240,000 تومان
دیس مستطیل سری کرمان
90,000 تومان120,000 تومان
پیش دستی سری کرمان
60,000 تومان90,000 تومان
بشقاب گود سری کرمان
85,000 تومان128,000 تومان
بشقاب تخت سری کرمان
100,000 تومان150,000 تومان