دیس گرد سری شیراز
150,000 تومان225,000 تومان
سینی – کد 206
180,000 تومان810,000 تومان
رولت‌ خوری – کد 402
245,000 تومان
رولت‌ خوری – کد 401
245,000 تومان
رولت خوری – کد 403
245,000 تومان
کره خوری
189,000 تومان
آجیل خوری پایه بلند
1,800,000 تومان
دیس شیرینی خوری
600,000 تومان
بشقاب تخت سری اصفهان
100,000 تومان150,000 تومان
سینی – کد 207
180,000 تومان810,000 تومان
سینی – کد 209
180,000 تومان810,000 تومان
سینی – کد 212
180,000 تومان810,000 تومان
سینی – کد 201
180,000 تومان810,000 تومان
لیوان استوانه ای سری اصفهان
70,000 تومان105,000 تومان
کاسه متوسط سری اصفهان
60,000 تومان90,000 تومان
کاسه کوچک سری اصفهان
35,000 تومان53,000 تومان
کاسه بزرگ سری اصفهان
160,000 تومان240,000 تومان
قوری سری اصفهان
120,000 تومان180,000 تومان
قندان سری اصفهان
60,000 تومان
فنجان نعلبکی سری اصفهان
50,000 تومان75,000 تومان
دیس مستطیل سری اصفهان
90,000 تومان135,000 تومان
دیس گرد سری اصفهان
150,000 تومان225,000 تومان
پیاله سری اصفهان
25,000 تومان38,000 تومان
قندان چوبی
1,600,000 تومان
پارچ سری اصفهان
100,000 تومان150,000 تومان
دیس گرد سری کرمان
150,000 تومان225,000 تومان
پارچ سری کرمان
100,000 تومان150,000 تومان
قوری سری کرمان
120,000 تومان180,000 تومان
فنجان نعلبکی سری کرمان
50,000 تومان75,000 تومان
لیوان خمره ای سری کرمان
70,000 تومان105,000 تومان
پیاله سری کرمان
25,000 تومان38,000 تومان
کاسه متوسط سری کرمان
60,000 تومان90,000 تومان
کاسه بزرگ سری کرمان
160,000 تومان240,000 تومان
دیس مستطیل سری کرمان
90,000 تومان120,000 تومان
پیش دستی سری کرمان
60,000 تومان90,000 تومان
بشقاب گود سری کرمان
85,000 تومان128,000 تومان
بشقاب تخت سری کرمان
100,000 تومان150,000 تومان
پارچ سری شیراز
100,000 تومان150,000 تومان
فنجان نعلبکی سری شیراز
50,000 تومان75,000 تومان
لیوان خمره ای سری شیراز
70,000 تومان105,000 تومان
لیوان استوانه ای سری شیراز
70,000 تومان105,000 تومان
پیاله سری شیراز
25,000 تومان38,000 تومان
کاسه کوچک سری شیراز
35,000 تومان53,000 تومان
کاسه متوسط سری شیراز
60,000 تومان90,000 تومان
کاسه بزرگ سری شیراز
160,000 تومان240,000 تومان
دیس مستطیل سری شیراز
90,000 تومان135,000 تومان
قندان سری شیراز
60,000 تومان90,000 تومان
پیش دستی سری شیراز
60,000 تومان90,000 تومان
بشقاب گود سری شیراز
85,000 تومان128,000 تومان
قوری سری شیراز
120,000 تومان
بشقاب تخت سری شیراز
100,000 تومان150,000 تومان
بشقاب تخت سری یزد
100,000 تومان150,000 تومان
پیاله سری یزد
25,000 تومان38,000 تومان
دیس گرد سری یزد
150,000 تومان225,000 تومان
پیش دستی سری یزد
60,000 تومان90,000 تومان
سرویس فنجان نعلبکی سری یزد
50,000 تومان75,000 تومان
لیوان استوانه ای سری یزد
70,000 تومان105,000 تومان
پارچ سری یزد
100,000 تومان150,000 تومان
کاسه کوچک سری یزد
35,000 تومان53,000 تومان
کاسه متوسط سری یزد
60,000 تومان90,000 تومان
کاسه بزرگ سری یزد
160,000 تومان240,000 تومان
دیس مستطیل سری یزد
90,000 تومان135,000 تومان
بشقاب گود سری یزد
85,000 تومان128,000 تومان
قوری سری یزد
150,000 تومان225,000 تومان